ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

Technology Land ชวนตรวจสุขภาพฟรีด้วยเครื่อง Body composition analyzerTechnology Land นำเครื่อง Body composition analyzer ให้บริการตรวจตรวจสุขภาพฟรีทุกวัน ในงาน WALAILAK EXPO 2017 นางธินาพร สุทธิวิริยะ นักวิทยาศาสตร์ สังกัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในโซน Technology Land มีการให้บริการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นของมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ และมวลกระดูก ฯลฯ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ต่างๆ จากผลที่ได้จากการตรวจร่างกาย ซึ่งวัดจากไฟฟ้าด้วยเครื่อง Body composition analyzer เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ตรวจร่างกายในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลตนเองและป้องกันตัวเองเบื้องต้น

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันสุขภาพภายในร่างกายอีกด้วย อาทิ การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ผลกระทบของการได้รับโซเดียมสูง และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง โดยจะทำการจัดนิทรรศการ “เปิดโลกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://expo.wu.ac.th/

ภาพและข่าวโดย จุฑาพิชญ์ แก้วตาล, ขจรศักดิ์ จรประดิษฐ์ (นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์)

TOP