ข่าวการศึกษา

เชิญร่วมฟังการนำเสนอและสาธิตหัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะรองรับการเรียนแบบ Active Learning”ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะรองรับการเรียนแบบ Active Learning” ในวันที่ 29 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-17.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

13.30 น.-15.00 น.

Technology Application For Thailand University 4.0 (เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นสำหรับการ
เรียนการสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว) และ Update Technology ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต


15.00 น. – 17.00 น.

นำเสนอและสาธิตระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ซึ่ง ประกอบด้วย
- ระบบบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ
- ระบบภาพและเสียงของห้องเรียน รวมทั้งระบบกดล้องติดตามอาจารย์ผู้บรรยายหรือผู้เรียนอัตโนมัติ
- ระบบ Active Learning ที่รองรับการประเมินผลการเรียนทันที (Formative Assessment) และรองรับเป็นกลุ่ม (Team Based Learning)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0 7567 3307, 06 2062 0003


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=uXf3aU4CcVg

TOP