ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่