ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "การวิจัยระดับปริญญาตรีในเวทีวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป"