ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ศูนย์บรรณสาร ฯ ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.วลัยลักษณ์ เชิญร่วมสนุกไปกับโซน “ Creative Land ” ในงาน Walailak Expo 2017

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน Walailak Expo 2017 โซน “ Creative Land ” ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2560

“ Creative Land ” อีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจในงาน Walailak Expo 2017 ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้คอนเซ็ป เรียนรู้และใช้ชีวิตแบบสร้างสรรค์ ด้วยฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันภายใต้บรรยากาศการสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในโซนของ Creative Land ต้องการให้ทุกคนรู้จักใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ โดยที่เราจะมีฐานกิจกรรม รวมถึงการอบรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้มีความคิดที่สร้างสรรค์ ฝึกให้ได้ลงมือทำงานด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกบริหารเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักเล่น รู้จักเรียนอย่างสนุกและมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเอง

โดยในโซน “ Creative Land ” มีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและร่วมสนุกมากมาย อาทิ การเลือกชม เลือกซื้อสินค้า D.I.Y บนถนนคนเดิน การแสดงดนตรีในสวน และสนุกไปกับ Street art ภาพถ่ายสามมิติ ที่จะทำให้ทุกคนสนุกเล่นและสนุกเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงนิทรรศการภาพถ่าย “ตามรอยพ่อ” และนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” ที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นผลงานที่นักศึกษาและบุคลากรร่วมจัดทำขึ้น

นอกจากนี้โซน “ Creative Land ” ยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ อีกมายมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาแวะชมผลงานและร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2560 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clm.wu.ac.th และ www.expo.wu.ac.th

ข่าวโดย : นางสาวมัชฌิมา นาคสุข
ภาพโดย : นางสาวพฤศภาพร บุญธรรม
นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์

TOP