ศูนย์บรรณสาร ฯ ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.วลัยลักษณ์ เชิญร่วมสนุกไปกับโซน “ Creative Land ” ในงาน Walailak Expo 2017