เชิญชมและสัมผัสบรรยากาศหนังกลางแปลงแบบสบายๆ กับภาพยนตร์เรื่อง From Bangkok to Mandalay (ถึงคน...ไม่คิดถึง)