ข่าวทั่วไป

เชิญชมและสัมผัสบรรยากาศหนังกลางแปลงแบบสบายๆ กับภาพยนตร์เรื่อง From Bangkok to Mandalay (ถึงคน...ไม่คิดถึง)

ศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดฉายภาพยนตร์ร่วมสมัยเพื่อความเข้าใจเพื่อนบ้าน เชิญชมและสัมผัสบรรยากาศหนังกลางแปลงแบบสบายๆ กับภาพยนตร์เรื่อง From Bangkok to Mandalay (ถึงคน...ไม่คิดถึง) ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม รางวัลสุพรรณหงส์ ปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ลานหน้าอาคารนวัตกรรมฯ เปิดงานเวลา 17.30 น. ก่อนชมภาพยนตร์ พูดคุยในบรรยากาศสบายๆ กับผู้กำกับภาพยนตร์ ชาติชาย เกษนัส ผู้กำกับไทยคนแรกที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลพม่าให้เข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ

กำหนดการจัดกิจกรรมฉายหนังกลางแปลงภาพยนตร์ร่วมสมัยเพื่อความเข้าใจเพื่อนบ้าน


TOP