ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญฟังบรรยายพิเศษ "สื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจโลกที่หลากหลาย: พม่าระยะประชิด" จากนักจัดการความรู้อาวุโส มิวเซียมสยาม ประเทศไทย

เนื่องในการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับปริญญาตรีวลัยลักษณ์​เอ็กซ์โป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ​ ขอเชิญฟังเสวนาพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ "การออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจชีวิตที่หลากหลาย : นิทรรศการพม่าระยะประชิด" ซึ่งออกจัดแสดงที่มิวเซียมสยามเมื่อไม่นานมานี้ ก่อนการเสวนามีการฉายภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เพื่อนบ้าน" จัดทำโดย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชม นิทรรศการพม่าระยะประชิดในรูปแบบ VTR และร่วมพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์ เรืองอุไร นักจัดการความรู้อาวุโส มิวเซียมสยามประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ปิยชาติ สึงตี​ ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


TOP