เชิญฟังบรรยายพิเศษ "สื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจโลกที่หลากหลาย: พม่าระยะประชิด" จากนักจัดการความรู้อาวุโส มิวเซียมสยาม ประเทศไทย