ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

สุดตระการตา “การแสดงชุดหลังม่าน” จากนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ในโซน Central Land ณ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดประกวดขับร้องเพลงบอกของนักเรียนระดับประถมศึกษา ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. และในช่วงค่ำเป็นการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ของชมรม สำนักวิชา จากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีการจัดประกวดขับร้องเพลงบอกระดับประถมศึกษา รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 7 โรงเรียน จำนวน 10 ทีม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จำนวน 2 ทีม โรงเรียนถลางพระนางสร้าง โรงเรียนวัดเชิงแตระ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนวัดสระโพธิ์ โรงเรียนวัดหัวไทย (เรือนประชาบาล) จำนวน 2 ทีม และโรงเรียนวัดทางพูน จำนวน 2 ทีม ซึ่งแต่ละทีมได้โชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่สร้างความประทับใจให้คนดูไม่น้อย ส่วนผลการประกวดจะประกาศในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560

ในช่วงค่ำ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เข้าร่วมชมการแสดง โดยได้เปิดการแสดงชุดจินตลีลาจากน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็กและโรงเรียนวัดทางขึ้น การแสดงชุดจากชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ การแสดงขับร้องประกอบลีลาจากนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และการแสดงที่เรียกเสียงปรบมือ และสร้างความตระการตาให้กับผู้ชมมากที่สุดคือ "ชุดการแสดงหลังม่าน" จากนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าว/ภาพโดย นักศึกษาช่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ปภาดา แก้วสุกใส
ภิชยาภรณ์ บุญเกลี้ยง

TOP