ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

อดีตนายก “ ชวน หลีกภัย ” เยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและคณะทำงาน

อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ โดยคณะของนายชวนได้เข้าเยี่ยมชมโซนต่างๆ ภายในงาน Walailak Expo 2017 พร้อมทั้งเข้าชมแปลงเกษตรสาธิตและฟาร์มสัตว์ ในงานเกษตรแฟร์

จากนั้นได้เข้าชมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างและการออกแบบโครงสร้างต่างๆ โอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ได้ให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณะทำงาน Walailak Expo 2017 ก่อนเดินทางกลับ

ข่าวโดย : นางสาวมัชฌิมา นาคสุข
ภาพโดย : นางสาวพฤศภาพร บุญธรรม , นางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์ , นางสาวอสมาภรณ์ บุรพธานินทร์

TOP