ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีฐานความรู้ดังนี้ ผ่ากบพบรัก นักสืบสายน้ำ ดูดาว ไฟฟ้า และการหักเหแสงผ่านเลนส์ นอกจากนี้ยังได้ไปร่วมกิจกรรมWalailak Expo 2017 เช่น กิจกกรม CPR และเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาการ 7)


ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/photos/zUJZtjAW3NCsW6cV9

TOP