ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 คน ศึกษาเรียนรู้ระบบงานบริการการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-196.00 น. โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี

TOP