ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ห้องหน่วยวิจัยเวชศาสตร์และมะเร็งในนิทรรศการ Health Mansion ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. Health Mansion : นิทรรศการแห่งชีวิต ได้มีการบรรยายทางวิชาการ ในนิทรรศการ ของหน่วยวิจัยเวชศาสตร์และมะเร็ง ร่วมถึงการอธิบายและสาธิตเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของห้องปฎิบัติการ ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมชมภายในนิทรรศการ

หน่วยวิจัยเวชศาสตร์และมะเร็ง ได้นำสมุนไพรไทย 5 ชนิด มาทำการทดลอง ได้แก่ 1) ว่านชักมดลูก ที่มีคุณสมบัติ ต้านออกชิเดชั่นเทียบเท่าไวตามินซี ต้านอนุมูลอิสระ และการอักเสบ 2) สาบเสือ มีคุณสมบัติรักษาแผลสด สมานแผล ถอนพิษ แก้อักเสบ แก้น้ำเหลือง 3) ขมิ้นชัน มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดอาการอักเสบ ขับน้ำดี แก้ท้องอืด จุกเสียด 4) ฟ้าทะลายโจร แก้อาการไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ระงับอาการอักเสบ ไอเจ็บคอ คออักเสบขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนัง ฝี และ 5) โลดทะนง มีฤทธิ์แก้ผิดสำแดง พิษแมงมุม ฟกช้ำ แก้พิษงูชนิดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท

นางสาว ชุติมา จันสกุล และ นางสาวไพริน ไชยเดช นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการ ทดลองนำเซลล์มะเร็งมาเลี้ยงและทำการทดสอบด้วยฤทธิ์ของสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด การทดลองวิจัยในหน่วยวิจัยเวชศาสตร์และมะเร็ง คือการวิจัยในหลอดทดลองที่ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือเรียกว่าเซลล์เคาเจอร์ มีเซลล์สองชนิดหลักๆ คือเซลล์มะเร็งและเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยเซลล์ทั้งสองชนิดนี้เป็นเซลล์ที่มาจากมนุษย์

หลังจากนั้นทางหน่วยวิจัยฯ จะใช้สมุนไพรมาทดสอบเซลล์มะเร็งทั้งสองชนิดโดย ดูว่าสมุนไพรมีปฎิกริยาออกฤทธิ์อย่างไรบ้างในการยับยั้งการตายหรือมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเคลื่อนที่การแพร่กระจาย ถ้าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว ก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบโดยดูว่าสมุนไพรต้านการอักเสบของเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือไม่ ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงระยะการทดลองในหลอดทดลองเปล่า ยังไม่ทำการทดลองกับสัตว์และมนุษย์ ถ้าหากผลการทดลองสำเร็จก็จะเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนาต่อ ในการผลิตเป็นยา รวมไปถึงอาหารเสริมเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็งหรือไวรัสตับอักเสบบี

ข่าวโดย : อธิยุต ปานมณี, ภรณ์กนก เลิศไกร
ภาพโดย : เบญจวรรณ บัวบุตร
นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์

TOP