ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลท่าศาลา ให้บริการนวดแผนโบราณ ใน Zone Herbal Garden “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” งาน Walailak Expo 2017 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมงาน Walailak Expo 2017 โซน Herbal Garden “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดบริการนวดแผนโบราณโดยนักกายภาพบำบัด และมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาสมุนไพรมาให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยมีค่าบริการนวดตัว ราคาชั่วโมงละ 200 บาท และสามารถจองคิวได้ล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-521333 โทรสาร 075-330746 โดยการบริการจะเริ่มในเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ไว้ให้บริการแก่ผู้ที่มาเข้าชมภายในโซน สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสายสีเขียว ซึ่งอยู่บริเวณหน้าอาคารไทยบุรี รถจะออกทุก 30 นาที

TOP