อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มวล. เปิดบ้านพบภาคเอกชนเนื่องในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป2017