ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

พังงา VC เทศบาล ๕ สฎ. ชนะเลิศอันดับหนึ่ง วอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017
วันที่ 28 มีนาคม 2560 การแข่งขันวอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ในรอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท ผู้ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท และวันนี้โซน Sport Arena การแข่งขันวอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ในรอบชิงชนะเลิศ
ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์อุดมพร ธรรมดา โค๊ธชมรมวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล


ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นชาย อายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ ทีมพังงา VC รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านสวน VC รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ และ รุ่นหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษก กระบี่. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมดอนนก ซึ่งสนามแข่งขันได้จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2560


สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เอ็กโป 2017 รุ่น ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 19 ปี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2560-28 มีนาคม 2560

28 มีนาคม 2560 ทีม 26-30 (รอบชิงชนะเลิศ)
รุ่นชาย อายุไม่เกิน 19 ปี
ชนะเลิศอันดับ 1 พังงา VC
รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านสวน VC
รองชนะเลิศอันดับ 2 รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

รุ่นหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี

ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษก กระบี่
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมดอนนก

27 มีนาคม 2560 ทีม 20-26
ทีมดอนนก 0:2 โรงเรียนกาญจนาภิเษก กระบี่
ร.ร.อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์ 2:0 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
Aloha2 0:2 พังงา VC
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 0:2 ร.ร.อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์
พังงา VC 2:0 Aloha
บ้านสวน VC 2:1 ร.ร.อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์
Aloha 2:0 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

26 มีนาคม 2560 ทีม 10-19
โรงเรียนเทศบาล ๕ สุราษฎร์ธานี 2:0 โรงเรียนกาญจนาภิเษก กระบี่
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 0:2 Aloha
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 0:2 โรงเรียนเทพมิตร
ร.ร.อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์ 2:0 โรงเรียนขนอมพิทยา
Grandiose (Krabi) 0:2 Aloha2
บ้านสวน VC 2:0 ลูกครึ่ง VC
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 0:2 โรงเรียนขนอมพิทยา
Aloha 2:0 โรงเรียนละงูพิทยา
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 0:2 ร.ร.อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์

25 มีนาคม 2560 ทีม 1-9
โรงเรียนเทศบาล ๕ สุราษฎร์ธานี 2:0 ทีมดอนนก
Aloha 2 2:0 หมอตำแย VC
ลูกครึ่ง VC 0:2 พังงา VC
โรงเรียนละงูพิทยา 1:2 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
ร.ร.อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์ 2:0 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนเทพมิตร 2:0 โรงเรียนขนอมพิทยา
หมอตำแย VC 2:1 Grandiose (Krabi)
พังงา VC 0:2 บ้านสวน VC

 

ติดตามข่าวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่นี่ http://expo.wu.ac.th

#การแข่งขันวอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 60-28 มีนาคม 60 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพ : นางสาวฐิติมา ภิรมย์รส ,อธิยุธ ปานมณี ,เบญจวรรณ บัวบุตร
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP