วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ กิจกรรมพบปะเครือข่ายผู้รักสัตว์เลี้ยงนานาชนิด ณ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)