อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหารือประเด็นผู้หญิงกับอนาคตการเมืองไทย