มวล.จัดวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9 “Research for Competitiveness and Contextual Innovation”นักวิชาการจากทั่วประเทศร่วมนำเสนองานวิจัยกว่า 200 บทความ