การยางแห่งประเทศไทย นครศรีฯ และ ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันกรีดยาง