ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การยางแห่งประเทศไทย นครศรีฯ และ ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันกรีดยางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (กยท. จ.นครศรีฯ) และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2017 ซึ่งภายในงาน มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีดยาง การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางการเกษตร อาทิ ของใช้จากยางพารา การปลูกยางพารา วิธีการดูแล และการกรีดยางพาราที่ได้ปริมาณน้ำยางมาก ตามความต้องการของท้องตลาด ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติร.9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันกรีดยาง

ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจปลูกยางพาราจำนวนมากเพราะผลกำไรและค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ทั้งยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยทั่วไปนั้น ชาวสวนยางพารามักจะเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี สงขลา เป็นต้น ที่นิยมปลูกกันด้วยสภาพอากาศของพื้นที่ที่เหมาะสม

คุณอภิญญา สโมสร นักวิชาการเกษตร 4 (กยท. จ.นครศรีฯ) หนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกรีดยาง ให้สัมภาษณ์ว่า เกณฑ์ในการตัดสินผู้ชนะจะดูจากคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 100 คะแนน โดยจะดูจากความคล่องตัวในการกรีด การจับมีดกรีด การเปิดปิดหน้ายาง จะต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดและในการแข่งขันกรีดยางในครั้งนี้ มีระยะเวลากำหนด 30 นาที ซึ่งเราจะมีการกำหนดขนาดของต้นยางที่ใช้ในการแข่งขัน คือจะต้องมีระยะของการกรีดอยู่ที่ 6 นิ้ว เมื่อเทียบกับการกรีดยางทั่วไป จะได้ประมาณ 90 วัน โดยผู้ที่เข้าแข่งขันไม่มีการหยุดพัก แสดงให้เห็นว่ามีความคล่องตัวในการทำงาน

ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า นางสาวอภิญญา จากไทยสง ได้ครองแชมป์ในครั้งนี้และได้ครองตำแหน่งแชมป์การแข่งขันกรีดยางติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท นายมาโนช สร้อยสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท นายวัฒนา บัวเกิด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท และนายสิทธิ์ชัย มีแสง และนายบุญผล จากไสยสง ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (กยท. จ.นครศรีฯ) ได้มอบของที่ระลึกเป็นมีดกรีดยางพร้อมค่าเดินทาง ให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีดยางทุกคน

ประมวลภาพ

ข่าวโดย กมลทิพย์ บูลภิบาล
ภาพโดย จิตติมา วงศ์น้อย พิมพ์ชณก เลขอาวุธ
นักศึกษาช่วยงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP