ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี