นักศึกษาเภสัชศาสตร์ "ชนะเลิศอันดับ 1" การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559