ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์