สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกาขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต