ข่าวสุขภาพและกีฬา

นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง Asian Inter University Pencak Silat Championship 2017นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 คน มีประเภทต่อสู้ชาย/หญิง และประเภทปันจักลีลาชาย/หญิง

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Asian Inter University Pencak Silat Championship 2017 ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มี 14 ทีม จาก 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมสมกับความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม คว้า 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันปันจักลีลาหญิงทีม 3 คน ( REGU) คือ นางสาวณัฐทินันท์ ใจสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 นางสาวอัสริง มามะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นที่ 2 และนางสาว โศรัยยา เงาะ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ปันจักลีลาชายคู่ (GANDA) เหรียญทองแดง คือ นายอนัส โตะมะ นักศึกษาสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 นายฟารุก กอเส็ง นักศึกษาวิชา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ชั้นปีที่ 1 และนักกีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้หญิง รุ่น A น้ำหนัก 45 ถึงไม่เกิน 50 กก. คือ นางสาวณัฐทินันท์ ใจสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 โดยมี ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน เป็นผู้จัดการทีม โดยกล่าวว่า หลังจากทางชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำผลงาน 2 เหรียญทองแดงในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมาแล้วนั้น ซึ่งรายการแข่งขัน Asian Inter University Pencak Silat Championship 2017 ถือว่า เป็นรายการที่นักกีฬาสามารถทำสำเร็จอีกรายการที่ตั้งเป้าไว้ 1 เหรียญทองแดงเท่านั้น เพราะว่าเป็นรายการระดับนานาชาติ นักกีฬามีประสบการณ์ในการแข่งขันไม่มากนัก แต่รายการต่อไปที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันคือการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

อย่างไรก็ตาม ขอฝากไปยังชาว มวล.ทุกท่าน ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาปันจักสีลัตเพื่อเปิดโอกาสให้ได้เดินทางตามล่าความเป็นเลิศทางกีฬาให้ถึงเป้าหมาย และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคอยให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง

ประมวลภาพ

TOP