สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดงานประชุม Living Will and Palliative Care เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสุขที่ปลายทางตามมาตรา ๑๒