ข่าวการศึกษา

กิจกรรม SER at First sight 2017 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ภายใต้สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม SER at First Sight 2017 ให้กับว่าที่ประดู่ช่อที่ 20 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา สาขาวิชา รายละเอียดของหลักสูตร และห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา และเป็นการต้อนรับว่าที่สมาชิกใหม่ของครอบครัว"วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยกร" ซึ่งบรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ตนเองจะเข้าศึกษาและสามารถกลับไปเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและกลับมาใหม่ในวันเปิดภาคการศึกษา 1/2560 ทุกคน ด้วยความอบอุ่น ยินดีและพร้อมที่จะศึกษาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับสมาชิกอื่นๆในครอบครัว " วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ของเราอย่างมั่นใจและมีความสุขในการเรียนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/wuEngineer/

TOP