สำนักวิชาศิลปศาสตร์และสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ “ การวิจัยระดับปริญญาตรี ในเวที วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560 ”