เก่งไม่แพ้ใคร! นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 30 ทีม โครงการ U. มี IDEAS ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน”