ข่าวการศึกษา

เก่งไม่แพ้ใคร! นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 30 ทีม โครงการ U. มี IDEAS ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน”นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากการส่งผลงานแนวคิดการผลิตรายการและตัวอย่างผลงานภาพเคลื่อนไหว ในโครงการ U. มี IDEAS ปี 2560 ภายใต้ หัวข้อ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน” โดยเลือกใช้แนวคิดการผลิตรายการ “อยู่ที่ใจ”

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นายเกียรติยศ คูหามุกข์ นางสาวธัญญารัตน์ รามณี นางสาวบุษรินทร์ มาหวัน และนายภัทรดนัย เนาวพล ส่งผลงานและตัวอย่างผลงานภาพเคลื่อนไหวใน โครงการ U. มี IDEAS ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน” เพื่อสานต่อแนวคิด โครงการพระราชดำริ หรือพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้ชื่อทีม "โหม๋เรา 4 คน" ซึ่งเลือกใช้แนวคิดการผลิตรายการ “อยู่ที่ใจ” ซึ่งทำให้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 ทีม ในการร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อชั้นแนวหน้าของวงการสื่อมวลชนไทย ในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรม The idle serviced residence ปทุมธานี

นายเกียรติยศ เล่าว่า สาเหตุที่ลองส่งผลงานเข้เาประกวดมาจากพวกเราทั้ง 4 คน อยากลองนำเอาความรู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ไปยื่นเสนอให้กับ MCOT "บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอยากนำเอาคอมเม้นต์จากวิทยากรมาปรับเปลี่ยนผลงานของเราให้ดีขึ้นครับ ส่วนแรงบันดาลใจในการผลิตรายการมาจาก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ท่านทรงคิดค้นมา เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี เราจึงได้นำปรัชญานี้มาประยุกต์ใช้ในผลงานของเรา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) (อสมท.) เป็นโครงการที่ให้นิสิต/นักศึกษา ที่สนใจด้านการผลิตรายการเข้าร่วมอบรมการออกแบบและผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของผู้อบรม โดยการจัดอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน มีเนื้อหาครอบคลุมทุกกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและผลิตรายการ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะได้รับสิทธิ์ส่งผลงานชิงรางวัล MCOT AWARDS 2017 เงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและภาพโดย แฟนเพจ U มี Ideas

TOP