มวล.ร่วมกับชุมชนรายรอบมหา’ลัย จัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ