ข่าวทั่วไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมกรมการจังหวัดฯ สัญจรที่ ม.วลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยมี นายดนัย เจียมวิเศษสุข และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP