จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมกรมการจังหวัดฯ สัญจรที่ ม.วลัยลักษณ์