สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ The Pharmacist Forums: Current issues in hospital drug selection