ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ตระหนักอุบัติเหตุเพลิงไหม้ต่อ นศ. จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟแก่นักศึกษาประจำหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุที่จะเหตุขึ้นในอนาคตและให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากเหตุการณ์จำลองหากเจอสถานการณ์จริง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2560 ณ หอพัก ม.วลัยลักษณ์

ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดับเพลิงและการกู้ภัย อำเภอท่าศาลา จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่นักศึกษาที่อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง และเรียนรู้การปฏิบัติเมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยวันที่ 5 เมษายน 2560 มีการฝึกซ้อมบริเวณ หอ 4 หอ 5 หอ 7 และหอ 10 และวันที่ 6 เมษายน 2560 มีการฝึกซ้อมบริเวณ หอ 16 หอ 17 และหอ 18 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 21.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ทุกประเภท เรื่องของอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ ได้เริ่มโครงการซ้อมดับเพลิงที่จะให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงมัน การฝึกซ้อมนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งจะทำให้นักศึกษาของเรานั้นมีประสบการณ์ที่ไม่ใช่ประสบการณ์จริง แต่เป็นประสบการณ์ที่เหมือนจริง จะใช้ในเหตุการณ์เอาตัวรอด สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ

โครงการดังกล่าวเริ่มซ้อมจากการเกิดเหตุ หลังจากนั้นทีมดับเพลิงขั้นต้นในพื้นที่เข้าระงับเหตุ ตามด้วยบุคลากรหอพัก ผู้อำนวยการดับเพลิง รับทราบเหตุ ตามลำดับ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการให้สัญญาณอพยพ โดยเริ่มจากคนแรกออกมาจากอาคาร(มายังจุดรวมพล) ไปจนถึงกระบวนการคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล รถดับเพลิงจากภายนอกมาถึงที่เกิดเหตุ ช่วยเหลือผู้สูญหายออกมาได้คนสุดท้าย ส่งต่อผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล ยืนยันการดับเพลิงได้ ผู้อำนวยการดับเพลิงปิดการซ้อม และรวมไปถึงการฝึกซ้อม การจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้การบริการจัดงานแถลงข่าวของกรมประชาสัมพันธ์มีมาตรฐานการดําเนินงานและเป็นไปอย่างมีระบบ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องความตระหนักถึงเรื่องอัคคีภัยว่า อยากให้นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในหอพัก ต้องรับผิดชอบไม่เฉพาะตัวเอง ต้องรับผิดชอบผู้อื่น ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่นด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือ ดูแลสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องใช่ไฟฟ้าต่างๆ ภายในหอพักของเรา ภายในห้องให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ไม่ประมาท ไม่ควรที่จะเปิดเครื่องใช่ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือใช้ไฟฟ้าอย่างผิดวิธี ช่วยกันดูแลเป็นดูเป็นตา นอกจากในห้องพักแล้ว ทุกคนต้องช่วยกันดูแล ร่วมกันรับเป็นเจ้าของบ้านของเรา ก็คือหอพักของเรา อย่าให้ไฟไหม้บ้านของเราได้

ข่าวโดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นางสาวบารีอ้น ยี่แหล่หมัน นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP