ม.วลัยลักษณ์ ตระหนักอุบัติเหตุเพลิงไหม้ต่อ นศ. จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ