ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งวิศวกร และสถาปนิก ส่วนอาคารสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและยริหารทั่วไป ครั้งที่ 12/2560 สังกัดส่วนอาคารสถานที่ ในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 18 เมษายน 25560 โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านเทางว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP