ข่าวทั่วไป

นักศึกษาและบุคลากร สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม“วันโลมาขนอม โลมาโลก 14 เมษายน” ครั้งแรกในประเทศไทย


นักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (สวท.) จัดกิจกรรม “วันโลมาขนอม โลมาโลก 14 เมษายน” ร่วมกับภาคส่วนการปกครองและหน่วยราชการในอำเภอขนอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลาง องค์กรด้านการอนุรักษ์ภายในพื้นที่ และชาวชุมชน อ.ขนอม จำนวนกว่า 200 คน โดยมี นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธาน

การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และชาวชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (โลมาสีชมพู) และความสำคัญของการต้องร่วมกันจัดการปัญหาขยะทะเลที่เป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งที่มีต่อการตายของสัตว์ทะเลหายากในท้องถิ่น

กิจกรรมประกอบด้วย การต่อตัวคนเป็นรูปโลมา บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวท้องเนียน พร้อมการกล่าวคำปฏิญาณเพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์โลมาสีชมพูและการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล และการยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรม “วันโลมาขนอม โลมาโลก” ที่ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันโลมาโลก (World Dolphin Day) ซึ่งถูกกำหนดอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี และเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=kNJ3gt9aOhQ&feature=youtu.be

TOP