นักศึกษาและบุคลากร สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม“วันโลมาขนอม โลมาโลก 14 เมษายน” ครั้งแรกในประเทศไทย