ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ