ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาวิชาเคมี)

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาเคมี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 พฤษภาคม 2560

ทุนการศึกษา
- ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา
- ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
- ทุนพัฒนาศักยภาพ
- The Development of International Graduate Studies Scholarship Project


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-672005, 075-672039
- ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง E-mail: kphimpha@g-mail.wu.ac.th


สมัครได้ที่
- สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567- 3138, 0-7567-3139

- www.chemistrywu.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.chemistrywu.com

TOP