ข่าวเด่น

เจ๋ง!!นักเรียนศูนย์สอวน. ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองอันดับ 1 ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14นักเรียนศูนย์สอวน.ม.วลัยลักษณ์ จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลเหรียญทอง รางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาคภาคใต้ และรางวัลคะแนนรวมทฤษฏีสูงสุด การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Biology Olympiad) ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2560 จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขัน เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านชีววิทยาในโรงเรียนให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในด้านชีววิทยา โดยในการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องสอบภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมง 100 คะแนน และภาคปฏิบัติการ 4 เรื่อง เรื่องละ 70 นาที รวมคะแนน 100 คะแนน แล้วนำมารวมในคะแนนสัดส่วนภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติการ 60 : 40 ผู้ที่ทำคะแนนได้ 60 อันดับแรกจะได้เข้าค่ายอบรมเพื่อเตรียมคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ จำนวน 13 ศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 104 คน โดยศูนย์ สอวน.ม.วลัยลักษณ์ได้ส่งทีมนักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ และดร.นภารัตน์ สุทธิเดช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผลปรากฏว่านักเรียนศูนย์ สอวน.ม.วลัยลักษณ์ สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 4 เหรียญรางวัล ดังนี้ คือ 1) นายชัยวัฒน์ เซี่ยงฉิน จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมด้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาคภาคใต้ และคะแนนรวมทฤษฏีสูงสุด 2) นายศราวุธ เกษมสุข จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 3) นางสาววิชุตา คันธินทระ จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ4) นายศุภณัฐ ชมภูพล จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

นายชัยวัฒน์ เซี่ยงฉิน หรือน้องธัน บอกกับทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรของ ม.วลัยลักษณ์ ว่า รู้สึกดีใจ ไม่คิดว่าจะได้เหรียญดังกล่าว เพราะเพื่อนๆก็เก่งๆกันทั้งนั้น ทั้งนี้เหตุผลที่ชอบวิชาชีววิทยาเริ่มจากอยากเรียนรู้เรื่องของตัวเอง ระบบร่างกายและสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจต่างๆ และเพราะเคยเข้าค่ายชีวโอลิมปิกเมื่อปีก่อนแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของศูนย์ฯไปแข่งขัน โดยสิ่งที่ได้รับจากการมาเข้าร่วมค่ายคือการได้เรียนรู้เรื่องต่างๆมากมายของชีววิทยา ได้ประสบการณ์ที่ดีจากการมาค่าย ได้เพื่อน ได้ฝึกการเข้าสังคม อยากบอกว่าวิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ไม่ยาก ไม่มีอะไรยากเกินไป ถ้ามันยากเพราะเราคิดว่ามันยาก ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน พี่ๆนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่ได้ช่วยอบรมสั่งสอนทุกอย่างจากการเข้าค่ายโอลิมปิกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ให้การสนับสนุนทุกอย่าง ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในค่ายทุกคนที่ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กัน จนกระทั่งมาถึงวันนี้ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับเหรียญได้สิทธิ์เข้าค่ายอบรมเข้มวิชาชีววิทยาในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ สสวท. ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2560 ซึ่งท้ายที่สุดจะได้ผู้แทนประเทศไทยสาขาชีววิทยาจำนวน 4 คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ สำหรับปีนี้เป็นครั้งที่ 28 เจ้าภาพคือประเทศอังกฤษ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวอริก (University of Warwick)

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

TOP