ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมทำบุญในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องด้วยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนขึ้น ปัจจุบันทางโครงการได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดหาทุนเพื่อดำเนินการในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง ผู้ประสงค์ร่วมทำบุญติดต่อได้ที่ธรุการสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7537 2511-2 สำหรับผู้ร่วมบริจาคตั้งแต่จำนวนเงิน 300 บาท ขึ้นไปจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกจากทางโครงการเป็นจำนวน 1 ตัวประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=MpAzcs5jmB0

TOP