สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 1