ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำทีมคณะผู้บริหารเยี่ยมชม อาคารเรียนรวมวันนี้ (24 เมษายน 2560) เวลา 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า จากการดำเนินงานเรื่องการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับ ห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษาและอื่นๆให้มีความเหมาะสม จึงได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนต่างๆของนักศึกษา ซึ่งมีอายุกว่า 25 ปี เสื่อมสภาพและชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และให้มีความเป็นระเบียบ สวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นห้องเรียนที่ดี มีมาตรฐานสำหรับนักศึกษา มีบรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงาม อันจะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการใช้สถานที่อาคารเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมกลุ่มอ่านหนังสือ ทำการบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อาคารเรียนรวมทั้ง 4 อาคารได้ดำเนินการปรับปรุงไปทั้งสิ้น เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์และหลังจากนี้จะปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารให้ดูสวยงามทั้งหมดอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีห้องเรียนที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ปัจจัยด้านทรัพยากรต่างๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดสรรคนเก่งเข้ามาเป็นอาจารย์สอน และต้องการคัดสรรคนเก่งเข้ามาเรียน และมีงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาแม้จะเป็นงบประมาณที่จำกัด แต่การจัดสรรงบประมาณนั้น ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียน ห้องทดลอง หอพักและอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นทั้งคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนด้านอื่นๆ เช่น การค้นคว้าวิจัย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขับเคลื่อน ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย ทั้ง 10 ศูนย์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการจัดตั้งสภานักวิจัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยอาจารย์ทุกท่านเป็นสมาชิกและทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยตรง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

"โอกาสนี้ขอเชิญชวนนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชนที่สนใจ สามารถติดตามเรื่องมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหากลูกหลานของท่านมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยจะดูแลลูกหลานของท่านเหมือนลูกของเราจะไม่ให้ท่านผิดหวัง" รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวในตอนท้าย

ประมวลภาพ

TOP