อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำทีมคณะผู้บริหารเยี่ยมชม อาคารเรียนรวม