ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์