ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษา มวล. เจ๋ง คว้าชัยในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ทุกประเภทรางวัลเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผลการตัดสินเป็นดังนี้
สำหรับการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลในทุกประเภทของการประกวดฯ และยังได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนให้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดระดับชาติ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยฯในการทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างดียิ่งและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องตลอดไปประมวลภาพ

TOP