นักศึกษาสหกิจศึกษา มวล. เจ๋ง คว้าชัยในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ทุกประเภทรางวัล