ข่าวการศึกษา

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาส 10 ปี เภสัชวลัยลักษณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัย มัสยิดและโรงเรียน และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและลักษณะนิสัยนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีต่างๆ จำนวนกว่า 50 คน ได้ใช้เวลาช่วงวันหยุด วันที่ 22 เมษายน 2560 ทำกิจกรรม ณ ศูนย์อบรมเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีการจัดทำลาน BBL (Brain-based Learning) การปรับปรุงพื้นที่สนามบริเวณอาคาร ทาสีพื้นที่อาคารการเรียนรู้ และยังมีการมอบสิ่งของอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ต่างๆและของเล่นให้แก่เด็กๆ

TOP