ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรมเท่าทันอาเซียน



สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2560 โดยรุ่นที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน

การอบรมในครั้งนี้มีการแนะนำ Software Autodesk Revit 2017 การเขียนกริดเสาและผนัง การใส่Room และการคิดพื้นที่ห้อง การใช้คำสั่ง Modify ต่างๆ การใส่ประตูและหน้าต่าง การใส่พื้น การใส่ฝ้าเพดาน การใส่เฟอร์นิเจอร์และแสงสว่าง การทำทัศนียภาพและการRender การจัด Sheet การทำเอกสารแบบ การพิมพ์และการพิมพ์แบบ เป็นต้น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 ในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.2560 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย.2560 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ,รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค. 2560 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค.2560 ณ จ.ภูเก็ต กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-18 พฤษภาคม 2560 โดยโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารและNotebook สำหรับประกอบการอบรม รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปรียารัตย์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทร.075-673532 หรือคุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทร.075-673509-10 ในวันและเวลาราชการ

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธ๊รพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยศูนย์บริการวิชาการ

TOP