เปิดแล้ว! อาศรมยาวลัยลักษณ์ ร้านยาคุณภาพ มาตรฐานสภาเภสัชกรรม ภายใต้คำมั่นสัญญา “เภสัชกรห่วงใย ความปลอดภัยการใช้ยา”