ข่าวเด่น

เปิดแล้ว! อาศรมยาวลัยลักษณ์ ร้านยาคุณภาพ มาตรฐานสภาเภสัชกรรม ภายใต้คำมั่นสัญญา “เภสัชกรห่วงใย ความปลอดภัยการใช้ยา”วันนี้ (27 เมษายน 2560) เวลา09.00น.สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ อาศรมยาวลัยลักษณ์ เพื่อให้คำปรึกษาในการใช้ยา บริการจำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอื่นๆ ภายใต้การดำเนินการตามแนวทางวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แขกผู้มีเกียรติในอำเภอท่าศาลาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดอาศรมยาวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงานรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า เป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ อาศรมยาวลัยลักษณ์ ได้มาเปิดให้บริการประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา ถือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้มีส่วนในการบริการทางด้านสุขภาพ ซึ่งประชาชนในอำเภอท่าศาลาจะได้รับบริการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัย ได้รับข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านสุขภาพ ได้รับการดูแลสุขภาพจากกิจกรรมบริการสุขภาพนอกร้านจากร้านอาศรมยาวลัยลักษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังให้ร้านยานี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับร้านยาให้เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างยิ่งต่อไปอาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ กล่าวว่า สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้บริการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัย ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านสุขภาพ รวมทั้งรองรับการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนของการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตอีกด้วย

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน อาศรมยาวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก ในปีพุทธศักราช 2554 โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และได้เปิดให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา กว่า 5ปี เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รองรับการเปิดบริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย อาศรมยาวลัยลักษณ์จึงได้ย้ายมาเปิดทำการใหม่ ณ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในปัจจุบัน

โดยอาศรมยาวลัยลักษณ์เป็นร้านยาคุณภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผ่านการตรวจรับรองโดยสภาเภสัชกรรม เป็นร้านยาที่ทำหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ มีการให้บริการแบบครบวงจร รองรับการให้บริการด้านข้อมูลความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ในทุกแง่มุมที่ร้านยาแห่งนี้ ภายใต้การปฏิบัติงานของเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนอาจารย์เภสัชกร เป็นผู้ให้บริการอยู่ประจำตลอดเวลาทำการ เพื่อให้คำปรึกษาการใช้ยาและให้บริการจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และให้บริการวิชาการในการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเบาหวาน ภายใต้การดำเนินการตามแนวทางของวิชาชีพเภสัชกรรมและภายใต้คำมั่นสัญญาที่ว่า “เภสัชกรห่วงใยความปลอดภัยการใช้ยา”

อาศรมยาวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตั้ง 158/93 ถ.นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-466511 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP