“เครื่องยิงลูกเทนนิส” ของ อ. ลัคนา พิมพ์จันทร์ ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ " 45 th International Exhibition of Inventions of Geneva"