หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์นักวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR