ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560

เลือกศึกษาได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี หรือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251

2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2208, 0-7567-2412

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-7567-3138,0-7567-3139

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP