ข่าวเด่น

นศ. นิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภาคใต้ ของโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู”นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภาคใต้ ของโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 โดยได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้าย เพื่อมีโอกาสเข้าร่วมงาน Future News Worldwide 2017 ณ สหราชอาณาจักร ฝึกปฏิบัติงานข่าว ณ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 และศึกษาดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน

กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (15th True Future Journalist Award : FJA 2017) เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่มีความสนใจด้านงานข่าว และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ได้เรียนรู้งานข่าวกับผู้อยู่ในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก และร่วมฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24

ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้ผ่านการทดสอบเข้าสู่รอบ 30 คน สุดท้าย จำนวน 4 คน ดังนี้ นางสาวธัญญารัตน์ รามณี นางสาวกนกวรรณ ทองเสน นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ และนางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ โดยมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ระหว่าง อังคารที่ 25 - พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้กระบวนข่าวจากนักข่าวมืออาชีพระดับประเทศ

หลังเสร็จสิ้นการอบรม คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค ผลปรากฏว่า นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภาคใต้ และเป็น 1 ใน 10 ของนักข่าวแห่งอนาคตศักยภาพ เพื่อลุ้นไปศึกษาดูงานกับสำนักข่าวระดับโลก BBC World News ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และร่วมงาน Future News Worldwide 2017 สกอตแลนด์ ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ หรือ ฉิน กล่าวว่า สิ่งที่ประทับใจที่ได้เข้าร่วมคือการได้พบมิตรภาพจากเพื่อนต่างสถาบัน ทำให้เราเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การเรียน ทัศนคติ และความคิดในหลากหลายแง่มุม ในด้านวิทยากรล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านสื่อ ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้และให้ประสบการณ์ทางด้านแนวคิดใหม่การนำเสนอในรูปแบบใหม่และแนวทางที่สื่อประเทศไทยควรจะเป็น นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ทางด้านจริยธรรม การถ่ายทำสารคดีข่าว เทคนิคการใช้กล้องเพื่อใช้ในงานสารคดีข่าวโดยเฉพาะ

ข่าวโดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร
ขอบคุณภาพจากเพจโครงการ True Future Journalist Award - FJA

TOP