ม.วลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทง นักศึกษา-ประชาชน แห่ร่วมงานกว่า 1,000 คน